Ανοιχτά καθημερινά 5:00 μμ – 9:00 μμ

Ερωτόκριτος, 1η έκδοση, 1713

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, κάτοχος της πολύ σπάνιας πρώτης έκδοσης του Ερωτόκριτου, η οποία τυπώθηκε από τον Antonio Bortoli το 1713 στη Βενετία, τίμησε την ίδρυση της Στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος με την παραχώρηση για χρήση και ανάρτηση του ψηφιοποιημένου αρχείου της έκδοσης.

Την εποχή του Ιωάννη Γεννάδιου (1844-1932) και σύμφωνα με αυτόγραφο σημείωμά του, το αντίτυπο της συλλογής του ήταν το μόνο γνωστό και παρέμεινε έτσι για πολλές δεκαετίες. Σήμερα, μετά την ευγενική παραχώρηση της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, είναι το μοναδικό αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του Ερωτόκριτου, το οποίο προσφέρεται ελεύθερα στο κοινό για ανάγνωση και μελέτη, μέσα από τον ιστοτόπο της Στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος.

Η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος ευχαριστεί την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και την κ. Γεωργοπούλου Μαρία για την τιμή και την εμπιστοσύνη στο έργο της Στέγης.

© Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

3pixels © 2022. All Rights Reserved